Tenester

TENESTER

 

Bringsvor Bygg AS tilbyr forskjellige tenester. Her er ei oversikt over nokre av dei typar oppdrag vi kan utføre. Dersom du ønskjer å få utført noko anna av spesiell art, nøl ikkje med å ta kontakt - kanskje klarer vi det også!

Utleige av stillas

 

Vegleiande prisar for leige av stillas, inkl. mva:

 • Inntil 20 m2: Per påbegynte veke kr 200,00 + frakt tur/retur kr 1 080,00.
 • Inntil 40 m2: Per påbegynte veke kr 400,00 + frakt tur/retur kr 1 620,00.
 • Inntil 80 m2: Per påbegynte veke kr 800,00 + frakt tur/retur kr 2 295,00.
 • Inntil 120 m2: Per påbegynte veke kr 1 200,00 + frakt tur/retur kr 2 970,00.
 • Inntil 160 m2: Per påbegynte veke kr 1 600,00 + frakt tur/retur kr 3 375,00.


Montering og demontering, inkl. mva:

 • Inntil 20 m2: kr 675,00.
 • Inntil 40 m2: kr 4 050,00.
 • Inntil 80 m2: kr 6 750,00.
 • Inntil 120 m2: kr 10 800,00.
 • Inntil 160 m2: kr 14 850,00.


Ved bestilling av montering- og demonteringsarbeid er leige for første veke inkludert i prisen for arbeidet.

Prisane er vegleiande - stadlege tilhøve kan føre til noko endring i prisen - ta kontakt for eit nøyaktig tilbod!


E-post: eirik@bringsvor-bygg.no | Telefon: 994 22 824Arbeid innan tømrarfaget

 

Vi utfører det meste innan tømrarfaget, for eksempel:

 • Vindauge og dører.
 • Omlegging eller skifte av tak.
 • Utvendig kledning.
 • Terrasser m.m.
 • Innvendig kledning.
 • Montering av innreiing/møblar.
 • Etterisolering.
 • Bygging eller riving av innerveggar.Vaktmeistertenester

 

Til dømes i tilknytning til fritidshus/hytter, eller for fastbuande som ikkje klarer desse oppgåvene sjølve:

 • Tilsyn med hus i perioder der eigar er fråverande i lang tid samanhengande.
 • Klipping av plen, slåing av gras generelt.
 • Felling av tre.
 • Strøing av is.Konsulenttenester


Vi kan hjelpe til med planlegging og gjennomføring av prosessar.

 • Byggesøknad inkludert teikningar, nabovarsel m.m.
 • Innhenting av entreprenørar til spesielle jobbar.
 • Design av inne- og uterom.


NB! Foreløpig har vi ikkje godkjenning som ansvarleg søkjar, men vi kan hjelpe til med søknadar som kunden sjølv står bak når den vert sendt til kommunen.Drift av nettsider


Vi kan hjelpe med oppretting, drift og oppdatering av Internettsider - alt etter kunden sitt behov og ønske.Skjermbilete sanderekneskap.no 01
IMG_3720
IMG_3696
IMG_3705
IMG_3633
Skjermbilete ebitregnskap.no 01
IMG_3222

Copyright @ All Rights Reserved

BRINGSVOR BYGG AS

 

Bringsvorvegen 25

6089 Sandshamn

Eirik Voksøy Bringsvor

994 22 824


eirik@bringsvor-bygg.no